Нашите дейности

Дружество за независим финансов одит от 2001

Проверка и заверка на годишни финансови отчети

Ограничен одиторски преглед на финансови отчети

Консултации по финансови и данъчни въпроси

Кредитна обосновка на заемоискател

Дългогодишният ни опит & професионализам са ценени

За Нас

Дружество за независим финансов одит

Одитори и Ко

е създадено като дружество за независим финансов одит, съгласно изискванията на Закона за счетоводство /ДВ бр. 98/2001г./ и Закона за независим финансов одит /ДВ бр. 101/2001г./ и е вписано под № 111 в списъка на специализираните одиторски предприятия /ДВ бр. 24/20.03.2009г./.

“ОДИТОРИ и Ко” заема сериозни позиции и влияние върху пазара на одиторските услуги в цяла Североизточна България, Ловешки регион, София и София – област. Дейността на дружеството се извършва в 2 териториално обособени офиса в градовете Русе и Шумен.

В “ОДИТОРИ и Ко” разчитаме преди всичко на изключителния професионализъм в работата си и ценния дългогодишен опит на всички наши служители, които са доказани в практиката експерти. Независимо дали одитираме финансов отчет, дали работим за ръководството, за акционерите, за кредиторите или за други потребители на финансова информация нашият труд е значим за всеки участник в стопанския живот и стои в основата на редица лични, корпоративни и обществени успехи. Ние сме честни и професионално отговорни личности, едни от най – добрите представители на една достойна и значима за обществото професия.


Съдружници

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Управляващ съдружник

Дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор, член на института на дипломираните експерт- счетоводители /ИДЕС/. Управляващ съдружник в “ОДИТОРИ и Ко”.

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ

Управляващ съдружник

Дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор, член на института на дипломираните експерт- счетоводители /ИДЕС/. Управляващ съдружник в “ОДИТОРИ и Ко”.

Свържете се с нас

Отворени сме за отговор на всеки ваш въпрос

Офис гр. Русе

  • ул.”Кирил Старцев” № 6, вх. Б
  • 082 87 00 10 ; 0888 61 02 62
  • oditori_co_ru@abv.bg

Офис гр. Шумен